top of page
Ziemiosfera_sygnet_b@3x.png
Polityka plików cookies

Politykę plików cookies przyjęto w dniu 17.09.2020

Użyte w Polityce plików cookies pojęcia oznaczają:

  • Administrator – Patrycja Léonard-Pawluk prowadzącq działalność gospodarczą pod nazwą Ziemiosfera, posługującą się numerem NIP: 9571017458 oraz numerem REGON: 384831309,  z siedzibą przy ul. Dmowskiego 10 a i b,  80-264 Gdańsk, powiat gdański, woj. pomorskie, adres poczty elektronicznej: ziemiosfera@gmail.com;

  • Cookies –  są to dane informatyczne, będące niewielkimi plikami tekstowymi, które są zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania i korzystania przez niego ze  Sklepu Internetowego,  które dostarczają dane statystyczne o działaniach Użytkownika w Sklepie Internetowym i sposobie korzystania  przez niego ze Sklepu Internetowego, 

  • Klient – oznacza Klienta będącego Konsumentem lub Klienta będącego Przedsiębiorcą, na którego rzecz zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, który odwiedza Sklep Internetowy;

  • Klient będący Konsumentem – oznacza (1) osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,  (2) osobę fizyczną, która  ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, która jednocześnie uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnej), dokonującą z  Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

  • Klient będący Przedsiębiorcą – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sklepem Internetowym, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  • Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;

  • Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy działający pod adresem www.ziemiosfera.pl, prowadzony przez Administratora, za pomocą którego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera on Umowy Sprzedaży swoich Towarów drogą elektroniczną oraz świadczy inne Usługi na rzecz Klientów;

  • Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora, w tym m. in. komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon,

  • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klientów w oparciu o Regulamin.

1.    Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki Cookies. Administrator zamieszcza na Urządzeniu Klienta Cookies i to on uzyskuje do nich dostęp.

2.    Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania Sklepu Internetowego i dostosowania zawartości jej treści do preferencji Klienta, pozwalają one na rozpoznanie Urządzenia i odpowiednie wyświetlanie Sklepu Internetowego na Urządzeniu,  a także w celach statystycznych, w celach utrzymania sesji Klienta w Sklepie Internetowym, gdy ten się zaloguje na Koncie Klienta, a także w celach  reklamowych.

3.    Stosowane w Sklepie Internetowym rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów Sklepu Internetowego. 

4.    Administrator wykorzystuje w Sklepie Internetowym następujące dwa typy plików Cookies:

1)    Cookies sesyjne, czyli pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam od momentu wejścia na Sklep Internetowy do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. W tym momencie zapisane informacje są usuwane na trwałe z pamięci Urządzenia. Takie pliki nie powodują pobierania danych osobowych ani  informacji poufnych z Urządzenia Klienta przez Administratora;

2)    Cookies stałe: czyli pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w parametrach tych plików. Takie pliki nie powodują pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Klienta przez Administratora.

5.    Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego Urządzenia. Z tym zastrzeżeniem, że skorzystanie z takiej opcji umożliwi ograniczone korzystanie ze Sklepu Internetowego i może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.

6.    Przeglądarka internetowa, z której korzysta Klient przeglądając strony internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies na Urządzeniu, jednak Klient może dokonać dobrowolnie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w każdym czasie, określając warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Klient może na przykład zablokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przez informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu. 

Ideas for text presenter for video (4)-m
Ziemiosfera_full_b@2x.png
bottom of page